+372 746 17 09
tmk2@raad.tartu.ee

Uute õpilaste vastuvõtt 2022/23 õppeaastaks

Tartu II Muusikakool alustab uute õpilaste taotluste vastuvõttu ARNOs alates 2. maist 2022,  taotluste vastuvõtt kestab 5. juunini.

Õppimisvõimalused:

1) õpilaskoha lepinguga erialad (huviharidus): klaver, viiul, tšello, klassikaline kitarr, pop-jazz kitarr*, akordion, kromaatiline kannel, rahvakannel, löökpill, erinevad puhkpillid (plokkflööt, flööt, klarnet, oboe, saksofon, trompet, tromboon, eufoonium, tuuba), laul, helitehnoloogia alused.

* pop-jazz kitarri erialale võtame õpilasi vastu ainult vanemasse astmesse (peale klassikalise kitarri noorema astme lõpetamist)

Igal erialal saab õppida kas A-õppes (põhiõpe) või B-õppes (üldõpe). Neid eristab õppetöö intensiivsus ja õppetöö maht, mis kajastuvad iga eriala õppekavades sätestatud nõuetes.

Kõikide erialade õppekavadega saab tutvuda kooli kodulehel https://tmk2.tartu.ee/oppekava/

2) muusikaline eelõpe (ettevalmistusklass) 6-8 aastastele lastele: eelõppes toimub laste muusikaliste võimete arendamine ja muusikalise silmaringi avardamine, lapsi valmistatakse ette muusikakooli 1. klassi astumiseks. Eelõppes toimub õppetöö rühmatundides ja soovi korral pilliõpe individuaaltundides. Õppeaeg eelõppes kestab 1-2 aastat.

3) õpilaskoha lepinguta erialad (huvitegevus, vabaõpe)*:

  • helitehnoloogia (alates 12. eluaastast)
  • pilliõpe vabaklassis (sobib ka täiskasvanutele)

Vabaõppes (vabaklassis) on võimalik õppida koolis õpetatavatel erialadel igas vanuses õpilastel ilma õppekava nõueteta. Õppeaja pikkus vabaklassis on õppija poolt vabalt valitav.

* vabaõppe taotlusi  ARNO-s esitada ei saa, selleks pöörduge kooli kantseleisse alates 2. septembrist.

 

Taotlust õpilase astumiseks Tartu II Muusikakooli saab esitada e-keskkonnas ARNO  https://www.tartu.ee/arno/ alates 2. maist.

Sisseastumiskatsed toimuvad esmaspäeval, 6. juunil 14:30-19:30 ja teisipäeval, 7. juunil kell 14:30-19:00

Pärast taotluse esitamist ARNO-s registreerige kindlasti aeg katsetele siin: katsetele registreerimine

Et muusikakooli astuda soovijatel oleks katsetel kindlam tunne, viime läbi ka väikesed konsultatsioonid, kus lapsed saavad läbi harjutada kõik selle, mida katsetel küsitakse.

Konsultatsioonid toimuvad neljapäeval, 2. juunil 17:30-18:30 ja reedel, 3. juunil 16:30-17:30.

Kui vajate lapsele konsultatsiooni muusikakooli astumiseks (mis ei ole kohustuslik), registreerige siin

Muusikakooli astuda soovijatele korraldatakse katsed muusikaliste võimete testimiseks. Testitakse:

  • rütmitaju (õpetaja koputab väikese rütmiharjutuse ette ja õpilane koputab selle järgi);
  • muusikalist kuulmist (õpetaja mängib klaveril või laulab ette helikõrgusi ja laps  laulab need järele);
  • muusikalist mälu  (õpetaja mängib klaveril või laulab väikese meloodia ja laps  laulab selle järele);
  • laulda tuleb lühike, ilma saateta laul.

Soovitatavad laulud alljärgnevate seast:

  • Juba linnukesed
  • Rongisõit
  • Tii-tii tihane
  • Kus on minu koduke

Kooli aadress Kaunase pst 23

Täpsem info telefonidel 746 1709; 5199 6274 või 508 4160

Külastage ka meie kooli  Facebook`i lehte.

Õppimine muusikakoolis on tasuline.

Pillide tutvustus https://tmk2.tartu.ee/oppeainete-tutvustus/

Tartu II Muusikakooli sünnipäevakontsert 23.11. 2020