+372 746 17 09
tmk2@tartu.ee

Uute õpilaste vastuvõtt 2023/24 õppeaastaks

Tartu II Muusikakool alustab uute õpilaste taotluste vastuvõttu ARNOs alates 2. maist 2023,  taotluste vastuvõtt kestab 7. juunini.

Õppimisvõimalused:

1) õpilaskoha lepinguga erialad (huviharidus): klaver, viiul, vioola, tšello, klassikaline kitarr, pop-jazz kitarr*, akordion, kromaatiline kannel, löökpill, erinevad puhkpillid (plokkflööt, flööt, klarnet, oboe, saksofon, trompet, tromboon, eufoonium, tuuba), laul, helitehnoloogia alused.

* pop-jazz kitarri erialale võtame õpilasi vastu ainult vanemasse astmesse (peale klassikalise kitarri noorema astme lõpetamist)

Igal erialal saab õppida kas A-õppes (põhiõpe) või B-õppes (üldõpe). Neid eristab õppetöö intensiivsus ja õppetöö maht, mis kajastuvad iga eriala õppekavades sätestatud nõuetes*.

* õppetöö maht 1. klassis on A-õppes ja B-õppes ühesugune

Kõikide erialade õppekavadega saab tutvuda kooli kodulehel https://tmk2.tartu.ee/oppekava/

2) muusikaline eelõpe (ettevalmistusklass) 6-8 aastastele lastele: eelõppes toimub laste muusikaliste võimete arendamine ja muusikalise silmaringi avardamine, lapsi valmistatakse ette muusikakooli 1. klassi astumiseks. Eelõppes toimub õppetöö rühmatundides ja soovi korral pilliõpe individuaaltundides. Õppeaeg eelõppes kestab 1-2 aastat.

3) õpilaskoha lepinguta erialad (huvitegevus, vabaõpe)*:

  • helitehnoloogia (alates 12. eluaastast)
  • pilliõpe, laul vabaklassis (sobib ka täiskasvanutele)

Vabaõppes (vabaklassis) on võimalik õppida koolis õpetatavatel erialadel igas vanuses õpilastel ilma õppekava nõueteta. Õppeaja pikkus vabaklassis on õppija poolt vabalt valitav.

* vabaõppe taotlusi  ARNO-s esitada ei saa, selleks pöörduge kooli kantseleisse alates 4. septembrist.

 

Taotlus õpilase astumiseks Tartu II Muusikakooli palun esitada e-keskkonnas ARNO  https://www.tartu.ee/arno/

Sisseastumiskatsed toimuvad neljapäeval, 8. juunil 15.00-19.00 ja reedel, 9. juunil kell 14.00-18.00

Leidke sobiv aeg ja ja registreerige katsetele: katsetele registreerimine

Et muusikakooli astuda soovijatel oleks katsetel kindlam tunne, viime soovijatele läbi ka väikesed konsultatsioonid, kus lapsed saavad läbi harjutada kõik selle, mida katsetel küsitakse. Konsultatsioonid toimuvad esmaspäeval, 5. juunil ja registreerida saab siin: konsultatsioonile registreerimine

 

 

Muusikakooli astuda soovijatele korraldatakse katsed muusikaliste võimete testimiseks. Testitakse:

  • rütmitaju (õpetaja koputab väikese rütmiharjutuse ette ja õpilane koputab selle järgi);
  • muusikalist kuulmist (õpetaja mängib klaveril või laulab ette helikõrgusi ja laps  laulab need järele);
  • muusikalist mälu  (õpetaja mängib klaveril või laulab väikese meloodia ja laps  laulab selle järele);
  • laulda tuleb lühike, ilma saateta laul allpool toodud laulude valikust.

Laulud, mille seast valida:

Kuulamiseks:

 

Kooli aadress Kaunase pst 23

Täpsem info telefonidel 746 1709; 5199 6274 või 508 4160

Külastage ka meie kooli  Facebook`i lehte.

Õppimine muusikakoolis on tasuline.

Tartu II Muusikakoolis õpetatavate erialadega saab tutvuda siin