+372 746 17 09
tmk2@tartu.ee

Ajalugu

TARTU  II MUUSIKAKOOL Kaunase pst 23 majas

Kooli asutamisest alates 1976. aastal kuni Annelinna kolimiseni töötas kool Hugo Treffneri Gümnaasiumi (tol ajal A. H. Tammsaare nim. Tartu 1. Keskkool ) ruumides. Päris omale sai kool sealt vaid ühe ruumi, mis oli jaotatud kerge vaheseinaga pooleks. See oli õpetajate tuba, pillide ja muude õppevahendite hoidmise koht. Muusikakooli õhtupoolsed tunnid toimusid keskkooli õppeklassides, hommikupoolsete tundide läbiviimiseks vajalike ruumide otsimine oli direktori isiklik mure.  Hommikupoolseid tunde viidi läbi õpetajate kodudes, lastekunstikooli ruumides ja kultuurihoones.

Sellised kasinad töö- ja õppimistingimused viisid koolipere lõpuks Raekoja platsile piketile, mille positiivseks tagajärjeks oli Rüütli t 3  III korruse mõnede  ruumide andmine muusikakooli käsutusse. See leevendas mingil määral olukorda, kuid õppetöö toimus edasi ka Tartu 1. Keskkooli ruumides. Võitlus päris oma maja eest jätkus. Pärast pikka ja pingelist asjaajamist sai kool 1994.a. lõpuks päris oma koolimaja endisesse lasteaeda  Kaunase pst 23.

Esialgu kuulus koolile vaid maja II korrus. Sellest ajast alates on koolimaja olnud pidevas muutumises – juurde on remonditud palju uusi klassiruume, kinni on ehitatud  I korruse lahtised osad. Nii on aastate jooksul juurde saadud õppe- ja harjutusruume ning kontsertide korraldamiseks suur ja väike saal.

Koolil on oma helistuudio ja arvutiklass, kus saab saab pakkuda kaasaegset õpet helitehnoloogias ning noodigraafikas.

 Unistada unelmate koolimajast tuleb niikaua, kuni unistused reaalsuseks muutuvad.