+372 746 17 09
tmk2@tartu.ee

Mida me õpetame

Meie koolis on kolm õppetaset – põhiõpe, huviõpe ja vabaklass.

 

Põhiõppe taseme  nädalakoormuseks on 2 pilliõppetundi ja 2 solfedžotundi, alates 3. õppeaastast lisandub 1 tund muusikalugu. Õppekava täitnud lõpetajad saavad täieliku muusikalise põhihariduse, mis annab neile võimaluse muusikaõpinguid jätkata järgmise astme muusikaõppeasutustes.

Huviõppe taseme nädalakoormuseks on 1 pilliõppetund ja 1 solfedžotund, alates 3. õppeaastast lisandub 1 tund muusikalugu. Huviõppe suuna õppekava täitnud lõpetajad saavad üldkultuurilise muusikalise põhihariduse.

Vabaklassis õppimine sobib õpilastele (ka täiskasvanutele), kes soovivad saada vaid pilliõpet.

 

Kõikidel õppetasemetel õppijatel on võimalik osa võtta koolis tegutsevate ansamblite tööst.