+372 746 17 09
tmk2@tartu.ee

Koolis õpetatavate erialade ja ainete tutvustus

AKORDION

Akordioni õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • akordion on väga väljendusrikas pill;
 • saab mängida rahvamuusikaansamblites;
 • kui on mõni pidu seltskonnaga, siis on päris lahe, kui keegi pilli oskab mängida;
 • akordionimuusika on igati lahe, pigem ikka tõusev trend, mitte vana igand;
 • annab võimaluse mängida ansamblites ja orkestris. Koosmäng õpetab kuulama naabri mängu ja sulandama oma helid ühtseks tervikuks kogu orkestriga.

Akordioniõpilastel on võimalus osaleda akordioniansambli töös.

KROMAATILINE KANNEL

Kromaatilise kandle õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • arendab lapse koordinatsiooni ja pidev harjutamine arendab aju;
 • mängida saab üksi või mitmekesi koos ansamblis;
 • toimub aktiivne muusikaline tegevus – osalemine nii kooli kui kannelkonna üritustel, mis on tore vaheldus tavakoolile;
 • annab võimaluse mängida eri stiile.

Kandleõpilased osalevad kooli kandleansambli töös ja võtavad osa noorte laulupeo pillipeost, lisaks on võimalus kaasa lüüa ka üle-eestilises kandleansamblis Sotto Voce.

KEELPILLID (viiul, tšello)

Viiuli või tšello õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • nendel pillidel on väga ilus sügav ja pehme kõla, mängides sa otsekui laulaksid;
 • see arendab kuulmist, sest õiged noodid on võimalik üles leida vaid kuulmise järgi;
 • viimistleb peenmotoorikat ja liigutuste koordineeritust;
 • arendab kõlavärvi ehk tämbritaju;
 • mitmekesi koos musitseerides õpitakse üksteist kuulama ja üksteistega arvestama.

Koolis tegutsevas keelpilliansamblis võivad õpilased osaleda juba päris õppimise alguses.

KITARR

Kitarri õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • kitarr on nagu väike orkester ja sellega saab mängida väga erinevat muusikat;
 • kitarrimängu oskusest on kasu nii kontserdisaalis esinemiseks kui lõkke ääres meeleolu loomiseks;
 • klassikalise kitarri õppimine on väga arendav nii käte motoorikale kui mõtlemisele;
 • võimaldab mängida veel teisigi pille (ukulele, bandžo, mandoliin);
 • tekib hea võimalus rakendada oma oskusi erinevates ansamblites mängides

ja meie kooli kitarriansambel kõlab kaunilt!

KLAVER

Klaveri õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • klaverimäng arendab nii kätt (motoorika), pead (kognitiivsed oskused) kui südant (tundeelu);
 • klaverimängu oskus on aluseks paljudele teistele erialadele – dirigeerimine, muusikateooria, muusikateadus, kompositsioon;
 • klaveriga saab koos musitseerida kõigi teiste pillidega, lisaks on ta hea saateinstrument laulmisel;
 • klaverimängu õppimise algperioodil saab arendada lapses väärtuslikke iseloomujooni – järjekindlust, tahtekindlust, kohusetunnet, loomingulisust, oskust kuulata muusikat;
 • klaverimäng tasakaalustab inimese vasakut ja paremat ajupoolkera, mis mõjub soodsalt õppimisele ja inimene on edukam ka teistes valdkondades;
 • saab väga erinevat muusikat mängida kas üksinda või klaveriansamblis.

Koolis on võimalik mängida ka neljal käel ja kahel klaveril (ehk klaveriansamblites).

LAUL

Laulu õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • arendada häält (selle loomulikku ja pingeteta tekitamist ja juhtimist);
 • arendada muusikalist kuulmist;
 • õppida laulma saatega soololaulu.

Laulu õppides on võimalik osaleda erinevate ansamblite töös.

LÖÖKPILLID

Löökpillide õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • arendab tohutult rütmitunnetust;
 • tekib oskus orienteeruda paljudes erinevates keerulistes rütmides;
 • isegi tagasihoidlikud lapsed muutuvad trummide taga elavaks ja ekstravertseks;
 • neis on mingi vägi, mis köidab samaväärselt nii aastast põnni kui teismelist ja täiskasvanut.

Õpitakse mängima erinevaid löökpille (marimba, ksülofon, kellamäng, erinevad trummid), saab osaleda kooli puhkpilliorkestri töös.

PUHKPILLID

Pilli saab valida kahest suurest rühmast – puupuhkpillide või vaskpuhkpillide seast.
Puupuhkpillid on plokkflööt, flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon.
Vaskpuhkpillid on trompet, tromboon, metsasarv, eufoonium, tuuba.

Puhkpillide õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • õppimist võib alustada igas vanuses ja suhteliselt kiiresti saab kasutada oma pillimänguoskust erinevate ansamblite töös;
 • suureneb kopsumaht ja seeläbi paraneb füüsiline vastupidavus;
 • suureneb keskendumisvõime, paraneb mälu ja koordinatsioonivõime;
 • puhkpillimängijatele korraldatakse palju toredaid laagreid, kus saab omasugustega koos musitseerida ja kus on tore seltsielu;
 • võimaldab koosmusitseerimist puhkpilliorkestris, ansamblis või sümfooniaorkestris.

Koolis tegutsevad plokkflöödiansambel, flöödiansambel, saksofonikvartett, puhkpilliorkester ja projektorkestrid.

SOLFEDŽO ja MUUSIKALUGU

Kõikide pillide õppimisel on kohustuslik õppida solfedžot, mille õppimist alustatakse 1. klassist.
Solfedžo õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • saada teadmisi helistikest, rütmidest, harmooniast;
 • arendada muusikalist kuulmist ja noodistlaulmise oskust;
 • ära tunda helide omavahelisi seoseid;
 • treenida rütmitaju ja rütmitunnetust.

Alates 3. klassist saab õppida muusikalugu, mille õppimine on kasulik seetõttu, et:

 • tekib oskus orienteeruda erinevate ajastute muusikas;
 • annab võimaluse tundma õppida maailma muusikakultuuri paremikku;
 • mõista ja tunda erinevate heliloojate muusikat.