+372 746 17 09
tmk2@tartu.ee

Kooli hoolekogu

Tartu II Muusikakooli hoolekogu koosseis:

Imbi Sokolova – õpetajate esindaja;
Andres Paasik – õpetajate esindaja;
Raimond Tamm – Tartu linna ja lapsevanemate esindaja;
Maigi Leopard – lapsevanemate esindaja;
Pille-Riin Pensa – õpilaste esindaja;
Mari-Ann Saluste – Tartu linna esindaja.

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse korraldusega nr 295
Korraldus jõustub 16. märtsil 2022. aastal.